Детска полудневна почасова школа

Школата е за деца от 1 до 6 години.

Всеки понеделник, сряда и петък от 9 до 12ч.

Идеята на школата е да помогне на децата за  плавен преход (адаптация) от семейна среда към социализация с връстниците.
Към всяко дете се използва индивидуален подход спрямо личните потребности.
Работи се в малки групи до 8 деца, с уважение и зачитане на личното пространство и това на другите участници в процеса.
Използват се елементи от методите на Монтесори и Валдорфската педагогика.

Цена – 6лв./час

Къде: Пълдин Арт Клуб
бул. Христо Ботев 112, гр. Пловдив

За повече информация: 0898-591-791